Home Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme

YEMİNLİ TERCÜME VE NOTER TASDİK İŞLEMİ

Keyhan Çevirmenlik diploma, not dökümü, doğum belgesi, evlenme belgeleri, boşanma kararları gibi birçok belgenin tüm dillerde çevirisi ve yeminli tercümesine yönelik kapsamlı hizmetler sunar.

Hangi tür belgeler Yeminli Tercüme gerektirir?

Her belge yeminli tercüme gerektirmez. Genellikle doğum belgeleri, lise ve üniversite diplomaları ve not dökümleri gibi kişisel belgeler ve her tür hukuki belge yeminli tercüme gerektirir. Yeminli tercüme genellikle devlet daireleri ve üniversiteler tarafından talep edilir. Firmamız tercümanları Türkiye Çevirmenler Derneği üyesidir, çeşitli Noterler nezdinde yemin zabıtları altında hizmet sunmaktadır, yeminli tercüme hizmetleri sunma yetkisine sahiptir. Acil tercüme isteklerini de yerine getirebiliriz. Tercüme dökümanlarınızı e-posta, faks, kurye ve kargo yoluyla teslim edebiliriz.

Yeminli tercüme nedir?

Türkiye’de, bir belgenin yeminli tercüme olarak kabul edilebilmesi için, tercümenin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir:

  • Kaynak belgenin (suret) orijinal dilde olması.
  • Çevrilen belgenin hedef dilde olması.
  • Tercümanın, hedef dildeki tercümenin, orijinal dildeki belgenin doğru ve eksiksiz bir tercümesi olduğu yönündeki Noter onaylı imzası

Yeminli Tercüme Talepleriniz

Belgenizin yeminli tercümesi için tarayıcı ile tarayıp bize e-posta yoluyla veya kargoyla göndermeniz Noter tasdikli tercüme için yeterli olacaktır. Belgenizin yeminli tercümesinin nasıl yapılacağını öğrenmek için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

TRANSKRIPT TERCÜMESİ

Transkript, Türkçede kullanılan karşılığıyla not dökümü tercümesi, denklik ve okul başvurularında Türkiye’de veya yurtdışında almış olduğunuz eğitimin içeriğini detaylandırmak amacıyla sizden istenecektir.
Yurtdışı okul başvurularında noter tasdiki pek istenmez ve yeminli tercümanın İngilizce hazırlanmış kaşesi ve imzasının tercüme üzerinde bulunması yetecektir. Ancak YÖK’e yapılan denklik başvurularında yapacağımız transkript – not dökümü tercümelerini noter tasdikli olarak sunmanız gerekecektir, sizi Noter tasdik işlemleriyle yormamak adına bu hizmeti de biz sunmaktayız.Transkript tercümeleriniz için en uygun fiyatı transkriptinizi tarayıp maille bize göndermek suretiyle veya ofislerimizi ziyaret ederek alabilirsiniz.

DİPLOMA TERCÜMESİ

Diploma veya bazen mezuniyet belgesi, denklik ve okul başvurularında Türkiye’de veya yurtdışında almış olduğunuz eğitimi kanıtlamak amacıyla sizden istenecektir.
Yurtdışı okul başvurularında yeminli tercümanın İngilizce hazırlanmış kaşesi ve imzasının tercüme üzerinde bulunması yetecektir. YÖK’e yapılan denklik başvurularında yapacağımız transkript – not dökümü tercümelerini noter tasdikli olarak sunmanız gerekecektir, sizi Noter tasdik işlemleriyle yormamak adına bu hizmeti de biz sunmaktayız.
Diploma veya mezuniyet belgesi tercümeleriniz için en uygun fiyatı bu belgelerinizi tarayıp maille bize göndermek suretiyle veya ofislerimizi ziyaret ederek alabilirsiniz.

ÖZGEÇMİŞ (CV) TERCÜMESİ 

Türkçe veya herhangi bir dildeki özgeçmişinizi bize mail ile göndermeniz istediğiniz dilde yeminli tercümesini sunmamız için yeterli olacaktır. Hangi dilde tercüme istendiğine göre bu konuda size en uygun koşulları sunmayı taahhüt ederiz.

PASAPORT TERCÜMESİ

Türk veya yabancı ülke pasaportunuzu bize tarayıp mail ile göndermeniz istediğiniz dilde yeminli ve noter tasdikli tercümesini sunmamız için yeterli olacaktır. Hangi dilde tercüme istendiğine göre bu konuda size en uygun koşulları sunmayı taahhüt ederiz.

DOĞUM BELGESİ TERCÜMESİ

Türkçe veya herhangi bir dildeki doğum belgenizi bize tarayıp mail ile göndermeniz istediğiniz dilde yeminli ve noter tasdikli tercümesini sunmamız için yeterli olacaktır. Hangi dilde tercüme istendiğine göre bu konuda size en uygun koşulları sunmayı taahhüt ederiz.

İKAMETGAH BELGESİ TERCÜMESİ

Türk veya yabancı dildeki ikametgah belgenizi bize tarayıp mail ile göndermeniz istediğiniz dilde yeminli ve noter tasdikli tercümesini sunmamız için yeterli olacaktır. Hangi dilde tercüme istendiğine göre bu konuda size en uygun koşulları sunmayı taahhüt ederiz.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ TERCÜMESİ

Nüfus kayıt örneği kişinin nüfus sicilindeki doğum, evlilik, her türlü sicil düzeltme, ölüm gibi kayıtlarını içeren resmi bir belgedir.

AKADEMİK TERCÜME

Akademik tercümenizi çeşitli alanlarda eğitim görmüş ve akademik hayatına devam eden, bunun yanı sıra sürekli akademik tercüme işlerini üstlenen akademisyen çevirmen kadrolarımız gerçekleştirmektedir. Makaleleriniz ve tezlerinizin istediğiniz dillere, belirlediğiniz literatürlerin Türkçeye tercümesini istenilen kalite ile gerçekleştirmekteyiz.
Ayrıca hazırlamış olduğunuz İngilizce ve diğer dillerdeki tez ve makalelerinizin revizyon ve kontrolünü, düzeltmesini gerçekleştirebiliriz.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ TERCÜMELERİ

Türk vatandaşlığına geçme ve yabancı vatandaşlıkları edinme için ihtiyaç duyduğunuz tercümeleri tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

ATA KARNESİ, TIR KARNESİ TERCÜMESİ

Gümrük, ihracat, ithalat işlemlerinize ilişkin ATA Karnesi, TIR Karnesi tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

TİCARİ BELGELERİN TERCÜMESİ

Ticari ilişkileriniz sırasında ihtiyaç duyduğunuz tüm ticari anlaşma, sözleşme, kontrat ve belge tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

 

Başlıca diğer çeviri işlemlerimiz aşağıdaki gibidir.;

Kira Kontrat Tercümesi
Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi
Faaliyet Belgesi Tercümesi
Şirket Bilançosu Tercümesi
Gelir Tablosu Tercümesi
Nakit Akım Tablosu tercümesi
Alım – Satım Sözleşmesi Tercümesi
Şirket Kuruluş Sözleşmesi Tercümesi
Deniz Taşımacılığı Sözleşmesi
Ruhsat Belgeleri Tercümesi
Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
Fatura Tercümesi
ÇED Raporu Tercümesi
Temsilcilik Sözleşmesi Tercümesi
Distribütörlük Anlaşması Tercümesi
İdari Şartname Tercümesi
Hesap Ekstresi Tercümesi
Banka Dökümü Tercümesi
Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
Başvuru Talep Yazısı Tercümesi
Çeki Listesi Tercümesi
Tapu Tercümesi
Kredi Sözleşmesi Tercümesi
AB Projeleri Tercümeleri
Vergi Beyannamesi Tercümesi
Oda Sicil Kaydı Tercümesi
İmza Sirküleri Tercümesi
Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
Vergi Levhası Tercümesi
Pazarlama Sözleşmesi Tercümesi
İnşaat Sözleşmesi Tercümesi
Gümrük Belgeleri Tercümesi
Sigorta Poliçesi Tercümesi
Garanti Belgesi Tercümesi
Devlet Teşvik ve Destekleri Tercümesi
Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi
Bilirkişi Raporu Tercümesi
İhale Belgeleri ve Şartname Tercümesi
Teminat Mektubu Tercümesi
Ticari Yazışmaların Tercümesi
Ticari Vize Evrakları Tercümesi
Menşe Şahadetnamesi Tercümesi
TIR Karnesi Tercümesi
Taşeron Sözleşmesi Tercümesi
Ehliyet Tercümesi
Vekaletname Tercümesi
Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi
Patent Başvurusu Tercümesi
Pasaport Tercümesi
Teknik Şartname Tercümesi
Kullanım Kılavuzu Tercümesi
ATA Karnesi Tercümesi
Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi
Lisans Sözleşmeleri
Faaliyet Tablosu ve Raporu
Web Sitesi Tercümesi
Konşimento Tercümesi

VİZE EVRAKI TERCÜMESİ

Vize başvurunuz sırasında ilgili ülke konsolosluğunun talep edebileceği resmi ve kişisel belge tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

ONLİNE TERCÜME

Arzu ettiğiniz tüm belgeleri online olarak bize göndermeniz halinde online tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

SAĞLIK RAPORU TERCÜMESİ

Vize başvurunuz sırasında istenebilecek sağlık raporu tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla, yeminli tercümanlar eliyle gerçekleştirmekteyiz.

AMERİKA VİZE EVRAKI TERCÜMESİ

Vize başvurunuz sırasında ABD elçilik veya konsolosluğunun talep edebileceği resmi ve kişisel belge tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

İNGİLTERE VİZE EVRAKI TERCÜMESİ

Vize başvurunuz sırasında İngiltere elçilik veya konsolosluğunun talep edebileceği resmi ve kişisel belge tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

ALMANYA VİZE EVRAKI TERCÜMESİ

Vize başvurunuz sırasında Almanya elçilik veya konsolosluğunun talep edebileceği resmi ve kişisel belge tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

FRANSA VİZE EVRAKI TERCÜMESİ

Vize başvurunuz sırasında Fransa elçilik veya konsolosluğunun talep edebileceği resmi ve kişisel belge tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

ASKERLİK TERHİS BELGESİ TERCÜMESİ

Vize başvurunuz sırasında istenebilecek Askerlik Terhis Belgesi tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla, yeminli tercümanlar eliyle gerçekleştirmekteyiz.

BOŞANMA BELGESİ TERCÜMESİ

Evlilik ve vize başvurunuz sırasında istenebilecek Boşanma Belgesi tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla, yeminli tercümanlar eliyle, noter tasdikli olarak gerçekleştirmekteyiz.

SİGORTA EVRAKLARI TERCÜMESİ

Sosyal Sigortalara başvurunuz sırasında istenebilecek SGK Evrakları Belgesi tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla, yeminli tercümanlar eliyle, noter tasdikli olarak gerçekleştirmekteyiz.

EHLİYET TERCÜMESİ

Yabancı ehliyetlerinizin Türkçeleştirilmesi için ihtiyaç duyacağınız ehliyet tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla, yeminli tercümanlar eliyle, noter tasdikli olarak gerçekleştirmekteyiz.

GÖÇMENLİK EVRAKLARI TERCÜMESİ

Göçmenlik başvurunuz sırasında ilgili ülke konsolosluğunun talep edebileceği resmi ve kişisel belge tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

FATURA TERCÜMESİ

Devlet teşvik ve destekleri, gümrük işlemleri ve diğer konularda ihtiyaç duyacağınız fatura tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

GREENCARD BAŞVURU TERCÜMESİ

Greencard Başvurunuz sırasında istenebilecek resmi ve kişisel belge tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

MENŞE ŞAHADETNAMESİ TERCÜMESİ

Dış ticaret, gümrük işlemleri ve diğer konularda ihtiyaç duyacağınız menşe şahadetnamesi tercümelerinizi tüm dillerde yılların sağladığı deneyim ve uzmanlıkla gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca aşağıda listelenen tercüme hizmetlerini sunmaktayız;

Genel metinler ve resmi belgelerin tercümesi
Mali raporlar ve bilançoların tercümesi
Ürün sunumları, iş yazışmaları, yıllık mali tabloların tercümesi
Genel metinler, teknik metinler ve teknik literatür tercümesi
Dokümanlar, basın bültenleri, mektuplar ve kapak yazılarının tercümesi
Özgeçmişler (CV), iş başvuru mektupları, iş başvuru dosyaları tercümesi
Pazarlama ve reklam metinleri, broşürler, PowerPoint slaytları ve katalogların tercümesi
Teknik alanlarda tercümeler
Demiryolları, havacılık, motorlu taşıtlar teknolojilerine dair tercümeler
Elektrik, elektronik, telekomünikasyon teknolojisi
Makine imalat, inşaat ve mimarlık alanlarına dair teknik tercüme
Kullanım kılavuzları, işletme manuelleri ve el kitapları
Tıbbi tercümeler
Tıp ve veterinerlik alanlarındaki tercümeler
Eczacılık alanında teknik literatür tercümeleri
Medikal teknoloji ve medikal bilgi sistemleri
Web siteleri ve internet sayfalarının tercümesi
Yazılım ve veri tabanlarının lokalizasyonu (yerelleştirmesi)
Bilimsel metin tercümesi
Doktora, yüksek lisans ve lisans tez tercümeleri
Sunum, makale ve yayınların tercümesi
Hukuk alanında tercümeler
Dokümanlar, sertifikalar, tapular, iş deneyim belgeleri tercümeleri
Sözleşmeler, mukaveleler, kontratlar, patentler, kira sözleşmeleri, alım sözleşmeleri ve iş akitleri tercümeleri
Genel Koşullar ve Şartlar, kılavuzlar, diplomalar, basın bültenleri tercümeleri

Neden Biz?

Her dilden her dile hesaplı çeviri hizmeti vermekteyiz.
[/vc_column_text]

Uzman Çevirmenler

Keyhan Tercume platformu yanlızca uzman çevirmenler ile çeviri hizmeti vermektedir.


Hızlı İşlem

Keyhan Tercume ‘nin geniş çevirmen yelpazesi sayesinde tercüme hizmeti bekletilmeden verilir.


Zamanında teslimat

Çevirinin zamanında teslimatı önemli bir unsurdur. “Hızlı Çeviri” opsiyonu ile kısa sürede teslim edilir.

Whatsapp'tan Ulaşın.